Dir.bg
Начало Вход за потребители:
Dir ID: Парола:   
Нoв потребителЗабравена парола
РЕГИСТРИРАЙ САЙТ VIP САЙТ VIP ОБЯВА  
Станете партньорСТАНИ ПАРТНЬОР
Регистрирай сайт | Актуализирай сайт | Забравен шифър
Регистриран ли е сайтът в Каталога на Дир и къде?
URL*:
Проверете дали Вашата страница вече не е регистрирана в Dir.bg
За целта, въведете Вашето URL (адреса на Вашата страница в Интернет) и натиснете бутон Провери
Моля следвайте инструкциите на тази страница!
Коректното попълване на регистрационната форма гарантира както бързото и качествено позициониране на вашият сайт в Каталога на българските сайтове, така и по-качествено позициониране в извеждането на сайта при търсене в Dir.bg.
Регистрация в директории
Директория*:
В една категория не може да има повече от една регистрация на сайт или негова под страница.
Изберете от списъка директорията, в която желаете да бъде регистрирана Вашата страница.

Ако Вашият сайт е подходящ за повече директории задръжте бутона control и селектирайте имената на директориите. Можете да регистрирате сайтa в не повече от 3 категории.

Ако смятате, че е необходимо създаването на нова директория, моля попълнете формата за обратна връзка, и по преценка на екипа, новата директория ще бъде създадена.
Вашият адрес в Internet (URL) , е-mail и езиците, на които се
поддържа Вашата страница
URL*:
e-mail*:
Посоченият от Вас e-mail ще бъде публикуван за контакт.
Необходим Ви е и за актуализация на описанието на сайта.
Езици*: Български    Английски    Друг език
Моля отбележете езиците, на които се поддържа Вашата страница:
GLOG Сайтът е конструиран с Glog.dir.bg
Регистрация на български
Наличието на излишни главни букви и символи в описанието намаля ефективността.
Задължително е наличието на българска версия на сайта.
Заглавие*:
В заглавието не се допускат URL адреси (домейн имена).
Остават 80 символа.
Описание*:
/Моля попълнете на кирилица!/
Опишете какво представлява Вашият сайт.
Ако желаете сайтът Ви да бъде намиран по дадена дума, тя трябва, да присъства в заглавието, описанието или във въведените ключови думи.
Остават 255 символа.
Ключови думи*:
/Моля попълнете на кирилица!/
Ключовите думи трябва да бъдат разделени със запетайка и интервал.
Остават 255 символа.
Регистрация на английски
Заглавие:
На английски.
Остават 80 символа.
Описание:
На английски.
Остават 255 символа.
Ключови думи:
На английски.
Остават 255 символа.
    Въведете кода от картинката в ляво

 

Ако изберете бутон "Регистрирай" Вашия сайт ще бъде предложен за
регистрация в Каталога на български сайтове.
Избирайки бутон "Продължи" ще имате възможност да предложите Вашият сайт за регистрация и в:
- Каталога на сайтове за електронна търговия
- Каталога на българските градове
 
за реклама | oбратна връзка | потребителско споразумение Copyright © 2021 Dir.bg